معاون آموزشی مرکز آموزشی پژوهشی درمانی امام حسین (ع) : دکتر مهران غفاری

مرتبه علمی : استادیار

گروه آموزشی : داخلی مغز و اعصاب

تخصص : داخلی مغز و اعصاب

فلوشیپ MS

 

معاونت آموزشی و پژوهشی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب