• در تنظیمات صفحه بعد از انتخاب افزونه و پرس و جو کلید + را بفشارید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب