صدیقه نشاطی ثانی :کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 

سمت : رئیس کتابخانه 

تلفکس: 77559729

 داخلی : 2436 

 

                              رضا توکلی : کارشناس کتابداری 

                                                    سمت : کتابدار 

                                                 داخلی : 2597  

 

                             سید محمود قاسمیان:فوق دیپلم روابط عمومی 

                                                    سمت : کتابدار

                                                     داخلی : 2597  

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب