وظایـف


 • گردآوری و سازمان دهی مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی مرکب از کتب، نشریات، رسانه های الکترونیکی، پایان نامه ها و سایر موارد و منابع مورد نیاز برنامه های پژوهشی یا آموزشی بخش ها مختلف بیمارستان؛
 • گردآوری و سازماندهی مجموعه ای از منابع مرجع و کتابشناختی عمومی و تخصصی؛
 • اطلاع رسانی منظم و بررسی نیازسنجی های صورت گرفته از بخش های مختلف بیمارستان جهت تهیه منابع جدید؛
 • سازماندهی مؤثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن؛
 • ورود اطلاعات منابع کتابخانه در پورتال کتابخانه؛
 • تهیه راهنماها و بروشورهایی به منظور آگاه کردن کاربران از منابع و خدمات کتابخانه؛
 • فراهم کردن امکانات و تسهیلات فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از منابع چاپی و دیجیتالی در داخل و خارج از کتابخانه؛
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزش کاربران در استفاده از منابع و نرم افزارکتابخانه به صورت انفرادی و گروهی؛
 • تدوین و اجرای برنامه های آموزش کاربران در استفاده از منابع دیجیتالی و پایگاه های اطلاعاتی به صورت انفرادی و گروهی؛
 • گسترش سایت کتابخانه جهت دسترسی به منابع آنلاین و خدمات مرجع مجازی؛
 • تدارک خدمات مرجع  و امانت؛
 • ارائه خدمات آگاهی رسانی جاری و گزینشی ؛(SDI)
 • کامپیوتری کردن هرچه بیشتر خدمات کتابخانه و استفاده از بانک های اطلاعاتی موجود؛
 • گردآوری کتاب های الکترونیکی جهت استفاده مراجعین؛
 • گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت های کتابخانه و گزارشات در صورت درخواست؛
 • تهیه فهرست های مختلف منابع جهت سهولت استفاده کنندگان؛
 • راهنمایی اساتید، دانشجویان و پرسنل بیمارستان در جهت نوشتن مقاله، پایان نامه و ...؛
 • مشارکت در طرح های آموزشی معاونت آموزشی بیمارستان؛
 • تهیه مطالب و روزآمدسازی وب سایت کتابخانه؛
 • وجین های دوره ای منابع کتابخانه و روزآمد سازی آن ها؛
 • بکارگیری نیروهای ماهر و متخصص و تلاش برای رشد و ارتقای سطح علمی آنان؛
 • شرکت در دوره های باز آموزی کتابداری؛
 • تلاش در جهت کسب  اطلاع از آخرین تحولات و دستاوردهای علمی حوزه کتابداری و پزشکی؛
 • تجهیز هرچه بیشتر کتابخانه به نرم افزارها و سخت افزارهای تخصصی خاص کتابخانه های بزرگ و استاندارد؛
 • فراهم کردن امکان استفاده از سالن مطالعه بصورت مداوم؛
 • آموزش کارورزان کتابداری و اطلاع رسانی در صورت صلاحدید.

 

وظایف مسئول کتابخانه


 • نظارت و انجام  فعالیت های مختلف مربوط به تهیه کتب و منابع جدید و مورد نیاز بخش های مختلف بیمارستان با نیاز سنجی های انجام گرفته  و اطلاع  دهی منظم در جهت خرید منابع جدید و رفرنس های مورد نیاز آموزشی بخش ها؛
 • نظارت بر روند و صحیح بودن ورود اطلاعات کتب و پایان نامه ها و نشریات و طرح ها و سایر منابع در نرم افزار جامع کتابخانه ای؛
 • نظارت بر مجموعه سازی و  سازماندهی منابع کتابخانه و اختصاص رده های باز یابی به آنها؛
 • ایجاد امکان ارتباط با منابع دیجیتال و پایگاههای اطلاع رسانی جهت استفاده و به روز شدن اطلاعات متخصصین و پزشکان و رزیدنتها و اینترن ها و متخصصین بالینی و پرستاری و دانشجویان و کارآموزان مرکز آموزشی ، پزشکی و درمانی؛
 • ایجاد امکان دسترسی به  بانک اطلاعاتی پایان نامه های مرکز و خارج از مرکزبه صورت چاپی و آنلاین؛
 • ایجاد امکان دسترسی به  بانک اطلاعاتی نشریات مرکز و خارج از مرکز به صورت چاپی و آنلاین؛
 • نظارت بر طبقه بندی و رده بندی منابع اعم از کتب لاتین و فارسی و نشریات و ..منطبق با استاندارد کتابخانه های پزشکی و رده بندی های جهانی (NLM
 • به روز کردن نشریات پزشکی . آموزشی و تخصصی جهت استفاده متخصصین و سایر استفاده کنندگان؛
 • ایجاد امکان برقراری ارتباط با مجامع علمی داخلی و خارجی و شناسایی کتابخانه های معتبر جهت اطلاع و در صورت امکان استفاده از منابع آنان؛
 • پی گیری امکان دسترسی به منابع آنلاین و خدمات اطلاع رسانی ( سایت اینترنتی )؛
 • پی گیری امکان دسترسی به متن کامل و چکیده مقالات تخصصی؛
 • پی گیری امکان دسترسی به بانک کتب الکترونیکی( E.BOOKS
 • مشارکت با اساتید در مراحل تحقیقاتی؛
 • انجام راهنمایی های گوناگون در جهت نوشتن مقاله و پایان نامه و طرح های پژوهشی؛
 • تشکیل کارگاههای مختلف آموزشی جهت رفرنس نویس به صورت گروهی و در صورت لزوم انفرادی؛
 • تشکیل کارگاههای متعدد جهت نحوه استفاده از منابع و پایگاههای الکترونیکی از جمله : ؛Science direct , clinical key , up-to-date ,  …..
 • تشکیل کارگاههای مختلف نحوه  استفاده از منابع کتابخانه؛
 • نظارت و انجام  راهنمایی در مورد استفاده از نرم افزار کتابخانه ای جهت دسترسی به منابع ورود اطلاعات شده؛
 • ایجاد امکان استفاده از سایت کتابخانه که شامل کلیه منابع اطلاعاتی چاپی و دیجیتال کتابخانه است؛
 • ایجاد امکان دسترسی به IP  دانشگاه جهت برخورداری از منابع دیجیتال؛
 • ایجاد امکان در دسترس قرار دادن فایلهای PDF  کتابهاو  مقالات؛
 • ایجاد امکان برخورداری از  لیست ها و فهرست های  مختلف منابع؛
 • مشارکت با طرح های آموزشی معاونت آموزشی؛
 • تجهیز هر چه بیشتر کتابخانه به تجهیزات خاص کتابخانه های بزرگ و استاندارد از جمله نرم افزار تخصصی و ؛Gate
 • نظارت بر امکان استفاده از سالن مطالعه به صورت مداوم ؛
 • آموزش دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی در مواقع لازم .

 

وظایف کتابدار


 • شماره گذاری و ثبت و مهر کردن کتب و مجلات جدید و تنظیم آن در قفسه ها مطابق سیستم جاری در کتابخانه؛
 • تحویل دادن کتب به مراجعین و پس گرفتن آن و تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده است؛
 • طبقه بندی کتب و مجلات و کاتالوگ نویسی و تهیه فهرست کتب و مجلات موجود در کتابخانه؛
 • انجام امور حرفه ای کتابداری در مورد کتب خاص که بر اساس زبان یا موضوع طبقه بندی شده است؛
 • تعیین و تهیه فهرست طبقه بندی و بسط و تعمیم و تجدید نظر در آنها برحسب احتیاجات خاص و کنترل نهایی کتابهای فهرست و طبقه بندی شده؛
 • مطالعه و بررسی احتیاجات مراجعه کنندگان و کتابخانه ها از نظر مواد خواندنی؛
 • تنظیم برنامه فعالیت هایی که جهت آشنا کردن مردم و تشویق ایشان به استفاده از کتابخانه ها لازم است؛
 • شرکت در کنفرانس ها و سمینارهای مربوط؛
 • انجام سایر اموری که درحدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع میگردد.

 

 

 • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب