انجمن خیریه حمایت از بیماران و بیمارستان امام حسین (ع) پذیرای مهربانی های شما عزیزان به منظور تامین اعتبار هزینه های درمان بیماران نیازمند می باشد.

 

کد دستوری:                   # 7755 * 6655 *

شماره کارت :                     8799 - 0021 - 6370 - 5894

شماره شبا:                        IR 3201 3010 0000 0003 4574 7914

شماره حساب:                    345747914

شماره تماس:                     77559455

 

 

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب