تلفکس: 7755......

داخلی رئیس کتابخانه: 2436 

داخلی بخش امانت: 2597   

ایمیل: ehlib@sbmu.ac.ir

نشانی: تهران- خیابان شهید مدنی (نظام آباد سابق) – مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی امام حسین (ع) - طبقه نهم      /uploads/87/2023/Apr/19/گوگل مپ.pdf

کدپستی: 1617763141

ساعت کار کتابخانه


ساعات کار کتابخانه به جز ایام  تعطیل به شرح زیر می باشد:

 

امانت و سایر خدمات کتابخانه: شنبه تا چهارشنبه: 16-8 / پنجشنبه ها: 14-8

سالن مطالعه: سالن مطالعه کتابخانه بیمارستان امام حسین (ع)24  ساعته  و قابل استفاده برای گروه های تعریف شده است.  

 

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب