غربالگری سرطان روده بزرگ

آیا آزمایش خون مخفی مدفوع روش مناسبی برای غربالگری سرطان روزده بزرگ است؟

صحبت های دکتر محمد عبد حق فوق تخصص گوارش و کبد بیمارستان امام حسین (ع) در پاسخ به این سوال

کلمات کلیدی
مدیر سیستم
فیلمبردار/ تدوین کننده

مدیر سیستم

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب