تقدیر از پرسنل واحد تدارکات

تقدیر از زحمات پرسنل تدارکات بیمارستان امام حسین (ع) 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

داریوش فیضی
عکاس

داریوش فیضی

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب