تقدیر از پرسنل شاغل در واحد تغذیه بیمارستان به مناسبت ۲۳ اسفندماه روز تغذیه و رژیم درمانی

به مناسبت بیست و سوم اسفند ماه، روز تغذیه و رژیم درمانی از پرسنل شاغل در این واحد بیمارستان امام حسین (ع) تقدیر شد.

{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب