برگزاری جلسه EDU در واحد معاونت آموزشی بیمارستان امام حسین (ع)

روز چهارشنبه 23 خرداد ماه جلسه EDU در واحد معاونت آموزشی بیمارستان امام حسین (ع) برگزار شد. 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب