ارتقا رتبه علمی دکتر بهنام صفرپور لیما به دانشیاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در سیصد و بیست و هشتمین جلسه هیئت ممیزه که با حضور رییس دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دیگر اعضا برگزار شد، با ارتقا به دانشیاری و رسمی آزمایشی دکتر بهنام صفرپور لیما موافقت شد.

{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب