ارتقا رتبه علمی آقای دکتر منصور شهریاری

در سیصد و سی‌امین جلسه هیئت ممیزه دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی که با حضور دکتر علیرضا زالی رییس دانشگاه و سایر اعضا برگزار شد، با ارتقای رتبه علمی دکتر منصور شهریاری از دانشکده پزشکی به دانشیاری موافقت شد.

دکتر منصور شهریاری دارای مدرک تخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی است.

وی که از سال 1396 به کسوت هیئت علمی دانشگاه درآمد در این نشست به رتبه دانشیاری رسمی آزمایشی ارتقا یافت.

در کارنامه علمی و اجرایی دکتر شهریاری فعالیت به عنوان عضو کمیته اخلاق حرفه ای بیمارستان امام حسین(ع)، معاون آموزشی بخش چشم پزشکی بیمارستان امام حسین(ع)، عضو کمیته ترفیعات بیمارستان امام حسین(ع)، دبیر کمیته نظارت و ارزیابی آموزشی بیمارستان امام حسین(ع)، عضو کمیته مرگ و میر و عوارض، آسیب شناسی و نسوج بیمارستان امام حسین(ع)، عضو کمیته اخلاق پزشکی و رفتار حرفه‌ای بیمارستان امام حسین(ع) و همچنین انتشار بیش از 30 مقاله در مجلات معتبر داخلی و خارجی و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی به چشم می‌خورد.

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب