لیست اخبار صفحه :1
برگزاری ششمین همایش ملی کتابداران و اطلاع رسانان سلامت
کتابخانه بیمارستان امام حسین (ع)

برگزاری ششمین همایش ملی کتابداران و اطلاع رسانان سلامت

ششمین همایش ملی کتابداران و اطلاع رسانان سلامت با مشارکت مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت و به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در تالار امام خمینی (ع) دانشکده پزشکی برگزار می شود.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب