حضور آقای دکتر منافی در برنامه سلام خبر در رابطه با برگزاری کنگره ارتوپدی (ارتوبیت)

حضور آقای دکتر منافی، رئیس بیمارستان امام حسین (ع) در برنامه سلام خبر در رابطه با برگزاری کنگره ارتوپدی (ارتوبیت) در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

کلمات کلیدی
{author_name}
تصویر نویسنده :

مدیر سیستم
عکاس

مدیر سیستم

فیلم‌ها

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

تنظیمات قالب